This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Hợi năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Tuất năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt Theo

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Dậu năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Theo

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Thân năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được Theo kinh

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Mùi năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu phạm Lục Hại (Dậu hại Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Không tốt Theo

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Ngọ năm 2018

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Tỵ năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt Theo kinh

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Thìn năm 2018

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Mậu của gia chủ. => Không tốt Theo kinh nghiệm dân gian, khi

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Mão năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt Theo kinh

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Dần năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất tốt Theo

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Sửu năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt Theo kinh

Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi Tý năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt Tuổi xông

Vợ có những nét tướng gồm những gì?

Răng đều, cười tươi mà không lẳng lơ và không lộ sỉ (hở răng hở lợi) chủ về vượng phu ích tử. PHÚC ĐỨC 10

Tướng tay của người có quý nhân phù trợ là đâu?

Đường quý nhân khởi đầu tại Chấn Cung, rõ ràng mà khắc sâu, là người rất trọng nghĩa. Người có quý nhân phù trợ cuộc


Xem Ngày Xông Đất – Xông Đất Năm 2018 – Kiến Thức Phong Thủy